Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chưa phân mục

Xin địa chỉ người đàn ông bị ăn hết nửa khuôn mặt?

Tôi thấy Kênh Phụ Nữ có đưa tin về hoàn cảnh của người đàn ông bị ăn mòn hết nửa khuôn mặt. Cho tôi xin thông tin địa chỉ cụ thể, và cả cách ủng hộ cho người ta như thế nào.…