Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Tình yêu

Đánh rơi trái tim

Đánh rơi trái tim

Trái tim tôi, buồn thay, tôi đã đánh rơi nó từ thuở thiếu thời và không sao tìm lại được nên chẳng thể mở lòng ra với ai.

Đầu  < 98 99 100